Till innehåll på sidan

Organiserad antagonism : jihadism och organiserad brottslighet som sociala risker, sammanfattning av projektet

Organiserad antagonism : jihadism och organiserad brottslighet som sociala risker, sammanfattning av projektet

Detaljer

Organiserad antagonism : jihadism och organiserad brottslighet som sociala risker, sammanfattning av projektet
Publikationsnummer
MSB1454
ISBN-nummer
978-91-7383-979-2
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
28 s.
Pris
0 kronor
Projektet har undersökt om det finns en överlappning mellan organiserad brottslighet och våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige. Den samlade empirin i det här projektet visar att organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism i allmänhet och våldsbejakande islamistisk extremism i synnerhet är överlappande och delvis “sammanflätade” fenomen.

Senast granskad: 25 november 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan