Till innehåll på sidan

Cyberangrepp mot samhällsviktiga informationssystem : 25 rekommendationer för stärkt skydd mot cyberangrepp

Cyberangrepp mot samhällsviktiga informationssystem : 25 rekommendationer för stärkt skydd mot cyberangrepp

Detaljer

Cyberangrepp mot samhällsviktiga informationssystem : 25 rekommendationer för stärkt skydd mot cyberangrepp
Publikationsnummer
MSB2287
ISBN-nummer
978-91-7927-459-7
Utgivningsår
2024
Omfång (sidor)
86 s.
Pris
0 kronor
2023 inleddes med ett omfattande antal överbelastningsangrepp. Samtidigt brukar cyberangreppsförsök utgöra mindre än en femtedel av den totala mängden it-incidenter som rapporteras in till MSB. Utifrån identifierade utmaningar har rekommendationer tagits fram för hur en organisation kan stärka sitt skydd mot cyberangreppsförsök, samt minimera skador om en incident ändå inträffar. De organisationer som arbetar systematiskt och riskbaserat utifrån ett allriskperspektiv står bäst rustade. Den här rapporten redogör för angreppsbilden mot statliga myndigheter och leverantörer av samhällsviktiga tjänster baserat på it-incidentrapporter som MSB mottagit från april 2019 till september 2023.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 16 januari 2024

Till toppen av sidan