Till innehåll på sidan

Att planera och förbereda en storskalig utrymning

Att planera och förbereda en storskalig utrymning

Detaljer

Att planera och förbereda en storskalig utrymning
Publikationsnummer
MSB783
ISBN-nummer
978-91-7383-512-1
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
35 s.
Pris
0 kronor
Bakgrunden till denna vägledning är att många organisationer saknar förmåga att planera och förbereda en utrymning i större skala. Befintlig planering är ofta föråldrad, tolkning och tillämpning av lagstiftning varierar och erfarenhetsåterföring sker godtyckligt. Vägledningen är avsedd som ett steg i att uppnå en gemensam syn och ett enhetligt underlag för organisationer på lokal, regional och nationell nivå, detta eftersom ett gemensamt, standardiserat synsätt underlättar samverkan. Samverkansområde skydd, undsättning, vård (sosuv) har tagit initiativ till vägledningen. Målet har varit att skapa förutsättningar för berörda organisationer att kunna planera för och erhålla en god förmåga att genomföra utrymningar. Vägledningen håller sig på en övergripande nivå och förutsätter att ansvariga aktörer fortsätter arbetet med att utveckla planer för de egna verksamheterna. Följande myndigheter har varit ansvariga för framtagande av denna vägledning: Transportstyrelsen, Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Region Gotland och Försvarsmakten. Andra projekt och organisationer som har arbetat med utrymningar har ingått i en referensgrupp.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan