Till innehåll på sidan

شما بخشی از مدافعان شهری هستید.

کل جامعه ی ما و هرکس در سوئد زندگی می کند مدافعان شهری ما را شکل می دهد. اگر آزادی و دموکراسی ما در معرض تهدید قرار گیرند، نیاز است به یکدیگر کمک کنیم تا از شیوه ی زندگی خود محافظت و دفاع نماییم.

مسئولان، شهردارها، نواحی، شرکت ها، سازمان های داوطلبانه و مجامع مذهبی همگی بخشی از مدافعان شهری هستند، درست مانند هر فردی که در کشورمان زندگی می کند. شبکه ی دفاع شهری همچنین تمام فعالیت های مهمی که در جامعه وجود دارد و بایستی حتی در طول وضعیت هشدار بالا و جنگ ایفای نقش کنند را پوشش می دهند. بعنوان مثال، مراقبت های سلامتی، حمل و نقل، مراقبت از کودکان و افراد مسن، تامین غذا و خدمات اورژانسی.

همه افراد مورد نیاز می باشند

مدافعان نظامی، شامل نیروهای مسلح و گارد داخلی از قلمرو و مرزهای سوئد دفاع می کنند. مدافعان شهری و مدافعان ارتش همراه یکدیگر کل سیستم دفاع ما را شکل می دهند. به منظور اینکه مدافعات نظامی برای مدت زمان طولانی تری ایفای نقش کنند، جامعه ی شهری باید محکم و انعطاف پذیر باشد. کل سیستم دفاعی ما همه ی آن چیزی است که انجام می دهیم تا با حمله ی نظامی روبرو شویم.

در سوئد، خدمات سربازی داریم. این بدان معناست که هرکس بین سن ۱۶ الی ۷۰ سال می تواند فراخوانده شود تا به روش های گوناگون در صورت بروز جنگ کمک کند. این وظیفه حتی در صورتی که یک شهروند سوئدی نباشید هم اعمال می شود. اگر آموزش نظامی نداشته باشید، می توانید به مدافعان شهری در هرکجا لازم بود کمک کنید.

نقش فعال داشتن

ما همه روزه نیاز به محافظت و دفاع از آرامش، آزادی و دموکراسی داریم. شما می توانید به روش های متفاوت درگیر شوید، بعنوان مثال از طریق پیوستن به یک سازمان دفاع داوطلبانه که فعالیت هایی خاص در چارچوب خدمات نظامی دارد. همچنین سازمان های غیردولتی دیگری وجود دارند که با مسائلی حول امنیت و آمادگی کار می کنند.

شما همچنین می توانید برای یک هفته در منزل آماده شوید تا اگر خدمات اجتماعی آنچنان که پیش از این بود کار نکند، شما و عزیزانتان از عهده ی آن برآیید. در طول بحران ها و جنگ ها مشکل می توان هم آب و هم غذا را به دست آورد، شبکه ی برق ممکن است کار نکند و اینترنت شاید از کار بیفتد. اگر شما آماده باشید، در اینکه کشور بعنوان یک کل بهتر بتواند در شرایطی دشوار تحمل کند اثر خواهید داشت.

تمایل به دخیل بودن

موقعیت امنیتی نامطمئن بوده و پیش بینی آن دشوار است. با همسایه ها، همکاران و دوستان خود در مورد اینکه هر روز در زندگی می توانید به همراه هم چه کاری انجام دهید تا در صورت بروز اتفاقی آماده باشید صحبت کنید. اگر سوئد توسط یک بحران اجتماعی ضربه خورده یا اگر ما در معرض حملاتی که روش زندگیمان را تهدید می کنند قرار بگیریم، نیاز است با یکدیگر بوده، از نیروی درونی خود استفاده کرده، برای یکدیگر و ارزش هایی که می خواهیم محافظت نماییم به پا خیزیم.

توانایی ما برای همکاری و کمک به یکدیگر وقتی چیزی ما را تهدید می کند یکی از مهم ترین دستاوردهای ما در صورت بروز چنین موقعیتی می باشد.

Senast granskad: 4 november 2022

Till toppen av sidan