Till innehåll på sidan

Så ansluter ni till Rakel

För att ansluta till Rakel är det första steget att söka Rakellicens. Därefter behöver ni analysera och planera er kommunikation i Rakel, upphandla utrustning och applikationer och beställa abonnemang och tjänster. När allt är klart kan ni aktivera era abonnemang hos Rakel kundstöd.

1. Sök Rakellicens

Kontakta en kundansvarig för Rakel för att få mer information om vad som krävs och om hur man ansöker om Rakellicens.

När MSB har godkänt er licensansökan får ni ett avtal att skriva under och returnera.

När MSB fått avtalet får ni ett välkomstbrev med e-post där ni också ser ert kundnummer.

2. Gör en lednings- och sambandsanalys

För att kunna samverka effektivt i Rakel behöver ni planera er användning och göra en så kallad lednings- och sambandsanalys. Det kan liknas vid en karta över vilka som behöver kommunicera med vilka, både inom organisationen och utanför. Om ni planerar att anlita en extern larmcentral bör ni även involvera dem i arbetet. Ni kan kontakta en leverantör av godkänd Rakelutrustning eller en leverantör av konsulttjänster för Rakel för att få stöd i analysen.

När lednings- och sambandsanalysen är klar kontaktar ni er kundansvarig och får då ett programmeringsunderlag.

3. Fyll i programmeringsunderlag och upphandla utrustning

När ni ska beställa de funktioner och de tjänster som behövs för att uppfylla de behov ni identifierat i er lednings- och sambandsanalys använder ni vanligtvis ett programmeringsunderlag (PU).

Att fylla i programmeringsunderlaget handlar om att skriva ner information om de resurser och funktioner som ni har kommit fram till att er organisation behöver. Uppgifterna behöver Rakel kundstöd för att konfigurera och verkställa er beställning korrekt.

Programmeringsunderlaget används också när ni ska programmera er Rakelutrustning.

Parallellt med att ni fyller i programmeringsunderlaget kan ni påbörja processen med att upphandla utrustning och applikationer.

4. Beställ abonnemang, tjänster och ange behöriga kontaktpersoner

När ni fyllt i programmeringsunderlaget ska ni göra den faktiska beställningen av de abonnemang och tjänster ni behöver. Ni ska även ange vilka i er organisation som ska vara behöriga kontaktpersoner och behöriga beställare. När ni fyllt i alla blanketter för abonnemang, tjänster och behöriga kontaktpersoner skickar ni blanketterna tillsammans med ert programmeringsunderlag till Rakel kundstöd.

5. Aktivera abonnemang

Efter att ni skickat in abonnemangsbeställning och er utrustning är programmerad och klar ska ni aktivera era abonnemang hos Rakel kundstöd. Faktureringen startar från och med aktiveringsdatum.

Nu kan ni kommunicera säkert och samverka med andra aktörer.

Senast granskad: 7 februari 2023

Till toppen av sidan