Till innehåll på sidan

Risker och förmågor 2014 : redovisning av regeringsuppdrag om nationell risk- och förmågebedömning

Risker och förmågor 2014 : redovisning av regeringsuppdrag om nationell risk- och förmågebedömning

Detaljer

Risker och förmågor 2014 : redovisning av regeringsuppdrag om nationell risk- och förmågebedömning
Publikationsnummer
MSB818
ISBN-nummer
978-91-7383-542-8
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
62 s.
Pris
0 kronor
I denna rapport redovisar MSB enligt uppdrag från regeringen en analys av samhälletsrisker, sårbarheter, förmågor och identifierade och genomförda åtgärderavseende den svenska krisberedskapen. Analysen har genomförts inom ramenför MSB:s arbete med nationell risk- och förmågebedömning (NRFB).Rapporten baseras huvudsakligen på två olika underlag, dels de statliga myndigheternasredovisning av risk- och sårbarhetsanalyser 2014 och dels MSB:s arbete med scenarioanalyser. I rapporten har MSB identifierat risker och sårbarheter som kan medföra betydande konsekvenser för samhället. Konsekvensernas omfattning påverkas av denförmåga som finns i samhället att förebygga och hantera kriser. Rapporten visaratt allvarliga konsekvenser av olika händelser främst drabbar samhällets funktionalitetvia störningar inom elförsörjningen, dricksvattenförsörjningen, elektroniskakommunikationer samt hälso- och sjukvård och omsorg.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan