Till innehåll på sidan

Risker och förmågor 2014 : redovisning av regeringsuppdrag om nationell risk- och förmågebedömning

Risker och förmågor 2014 : redovisning av regeringsuppdrag om nationell risk- och förmågebedömning

Detaljer

Publikationsnummer
MSB818
ISBN-nummer
978-91-7383-542-8
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
62 s.
Pris
0 kronor
I denna rapport redovisar MSB enligt uppdrag från regeringen en analys av samhälletsrisker, sårbarheter, förmågor och identifierade och genomförda åtgärderavseende den svenska krisberedskapen. Analysen har genomförts inom ramenför MSB:s arbete med nationell risk- och förmågebedömning (NRFB).Rapporten baseras huvudsakligen på två olika underlag, dels de statliga myndigheternasredovisning av risk- och sårbarhetsanalyser 2014 och dels MSB:s arbete med scenarioanalyser. I rapporten har MSB identifierat risker och sårbarheter som kan medföra betydande konsekvenser för samhället. Konsekvensernas omfattning påverkas av denförmåga som finns i samhället att förebygga och hantera kriser. Rapporten visaratt allvarliga konsekvenser av olika händelser främst drabbar samhällets funktionalitetvia störningar inom elförsörjningen, dricksvattenförsörjningen, elektroniskakommunikationer samt hälso- och sjukvård och omsorg.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan