Till innehåll på sidan

Publikationer och metodstöd för stabsmetodik

Här finns material som MSB har tagit fram som stöd i stabsarbete.

Materialet är indelat i tre olika delar med tillhörande bildspel för varje del.

  • Den första delen, Stabsmetodik Introduktion, ger en beskrivning om vad stabsarbete är och när stabsmetodik kan användas.
  • Andra delen, Verktygslådan för stabsmetodik, ger dig som läsare ett antal förslag på agendor och mallar som du kan använda som stöd i ditt stabsarbete.
  • Den tredje delen, Utmaningar och dilemman, som ger läsare ett antal frågeställningar som är viktiga ställa till sig själv när man ska arbeta i stab.

Stabsmetodik Introduktion

Stabsmetodik Introduktion

Stabsmetodik – Introduktion (Powerpoint)

Stabsarbete – en introduktion (webbkurs)

Verktygslåda för stabsmetodik

Stabsmetodik - Verktygslåda

Stabsmetodik – Verktygslåda (Powerpoint)

Utmaningar och dilemman

Stabsmetodik – Utmaningar och dilemman

Stabsmetodik – Utmaningar och dilemman (Powerpoint)

Senast granskad: 29 januari 2024

Till toppen av sidan