Till innehåll på sidan

Forum för utbildning och övning

Tillsammans utvecklar vi utbildning och övning för att stärka den civila beredskapen.

Samhället blir allt mer komplext och aktörerna i beredskapssystemet blir allt fler. Sverige behöver ha beredskap och förmågor anpassade för såväl fredstida kriser som för antagonistiska hot och ytterst krig. Det är en bred och komplex hotbild som aktörerna ska kunna möta, där utbildning och övning är två centrala verktyg i att stärka Sveriges civila beredskap.

Aktiva och väl fungerande samordningsforum är väsentliga för möjligheten att utveckla utbildnings- och övningsverksamheten. Genom att arbeta tillsammans tydliggörs gemensamma styrkor, brister och utvecklingsområden som enskilda aktörer har svårare att upptäcka.

Tillsammans med aktörerna har MSB olika samordningsforum, arbetsgrupper och projekt för att samordna och utveckla utbildnings- och övningsverksamheten. Du kan läsa mer om några av dem genom att klicka på länkarna nedan.

Nationellt forum för inriktning och samordning av utbildning och övning (NAFS)

Samordningsgrupp för sektorsansvariga myndigheter gällande utbildning och övning

Senast granskad: 29 mars 2023

Till toppen av sidan