Till innehåll på sidan

Motionsvanor och erfarenheter av motion hos äldre vuxna

Motionsvanor och erfarenheter av motion hos äldre vuxna

Detaljer

Motionsvanor och erfarenheter av motion hos äldre vuxna
Publikationsnummer
MSB669
ISBN-nummer
978-91-7383-427-8
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
28 s. : tab.
Pris
0 kronor
Denna rapport är framtagen i samarbete mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Karolinska Institutet (KI), Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Sektionen för sjukgymnastik. Syftet med rapporten var att kartlägga och beskriva motionsvanor respektive upplevelser och erfarenheter av motion hos personer mellan 65 och 84 år, med fokus på den tidiga pensionsåldern. Rapporten är uppbyggd på två delar: i) en första del som beskriver hur stor del av gruppen som ägnar sig åt olika former av motion på fritiden, hur ofta aktiviteten genomförs, under hur lång tid den pågår, samt på vilken intensitet, och ii) en andra del som beskriver erfarenheter och upplevelser av motion hos individer mellan 65 och 84 år, baserat på i första hand intervjuer.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan