I detta dokument återfinner du en text från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som syftar till att ge en generell bild av vilka lagar och regler som rör sanering efter en kärnkraftsolycka.