Till innehåll på sidan

LSO under 10 år - En utvärdering av hur intentionerna med LSO infriats

LSO under 10 år - En utvärdering av hur intentionerna med LSO infriats

Detaljer

Publikationsnummer
MSB837
ISBN-nummer
978-91-7383-560-2
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
83 s.
Pris
0 kronor
Den 1 januari 2004 trädde Lag om skydd mot olyckor (2003:778)
(LSO) i kraft och ersatte den tidigare Räddningstjänstlag
(1986:1102). Efter fem år gjordes en uppföljning av reformen (Ds
2009:47) med uppdraget att beskriva, analysera och värdera hur
reformen hade förverkligats. I uppföljningen är den sammanfattande
slutsatsen att ”reformen har utvecklats i enlighet med
intentionerna, men att utvecklingen i flera avseenden går
långsamt”.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan