Till innehåll på sidan

LSO under 10 år - En utvärdering av hur intentionerna med LSO infriats

LSO under 10 år - En utvärdering av hur intentionerna med LSO infriats

Detaljer

LSO under 10 år - En utvärdering av hur intentionerna med LSO infriats
Publikationsnummer
MSB837
ISBN-nummer
978-91-7383-560-2
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
83 s.
Pris
0 kronor
Den 1 januari 2004 trädde Lag om skydd mot olyckor (2003:778)
(LSO) i kraft och ersatte den tidigare Räddningstjänstlag
(1986:1102). Efter fem år gjordes en uppföljning av reformen (Ds
2009:47) med uppdraget att beskriva, analysera och värdera hur
reformen hade förverkligats. I uppföljningen är den sammanfattande
slutsatsen att ”reformen har utvecklats i enlighet med
intentionerna, men att utvecklingen i flera avseenden går
långsamt”.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan