Till innehåll på sidan

Handbok i kommunal krisberedskap : 2. Kommunala verksamheter, Fysisk planering

Handbok i kommunal krisberedskap : 2. Kommunala verksamheter, Fysisk planering

Detaljer

Handbok i kommunal krisberedskap : 2. Kommunala verksamheter, Fysisk planering
Publikationsnummer
MSB1705
ISBN-nummer
978-91-7927-113-8
Utgivningsår
2021
Omfång (sidor)
17 s. : ill.
Pris
0 kronor
Regeringens övergripande mål är att ge alla människor i alla delar av landet en från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas. Det svenska planeringssystemet enligt plan- och bygglagen (PBL) utgörs av regionplan, översiktsplan, detaljplan, områdesbestämmelser och lov. PBL och miljöbalken är två av många lagar som påverkar fysisk planering, liksom ett flertal olika sektorslagar såsom väglagen (1971:948), ellagen (1997:857) och minerallagen (1991:45). I detta kapitel ligger fokus främst på kommunernas ansvar för fysisk planering enligt PBL. Samtidigt omfattar kommunens samhällsplanering mer än bara den fysiska planeringen enligt PBL. Andra frågor som påverkar den fysiska miljön är till exempel anläggning och drift av vägar, torg och parker eller drift och planering av kommunens fastigheter. Ansvaret för dessa frågor ligger ofta på flera olika förvaltningar inom kommunen.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 18 mars 2021

Till toppen av sidan