Till innehåll på sidan

Kemikalier och farliga ämnen i barns vardag

Många ämnen som normalt finns hemma kan orsaka förgiftning eller frätskador.

Barn är särskilt känsliga för farliga kemiska ämnen. Därför är det bra med kunskap som kan minska risken för att barn utsätts för kemikalier. Kemikalieinspektionen har information om kemikalier och farlig ämnen som kan finnas i vanliga saker du har hemma.

För information om risker, symtom och behandling vid olika typer av akut förgiftning med bland annat läkemedel, kemiska produkter och biologiska toxiner finns Giftinformationscentralen. Giftinformationscentralen tar även emot akuta samtal. För mer information se: giftinformation.se

Senast granskad: 21 december 2021

Till toppen av sidan