Till innehåll på sidan

Genomförande av huvudstudie rörande antagonistiska elektromagnetiska hot mot samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur

Genomförande av huvudstudie rörande antagonistiska elektromagnetiska hot mot samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur

Detaljer

Genomförande av huvudstudie rörande antagonistiska elektromagnetiska hot mot samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur
Publikationsnummer
MSB1179–februari2018
ISBN-nummer
978-91-7383-804-7
Utgivningsår
2018
Omfång (sidor)
31 s.
Pris
0 kronor
Många samhällsviktiga verksamheter förlitar sig idag på elektroniska system och trådlösa kommunikationssystem. Eftersom dessa kan vara mycket känsliga för elektromagnetisk (EM) påverkan, utgör avsiktliga EM-störningar ett reellt hot mot samhällsviktig verksamhet. Denna rapport redovisar arbetet med två pilotstudier för risk- och sårbarhetsanalyser av två olika elektronikberoende samhällsviktiga verksamheter utsatta för EM-hot i samband med höjd beredskap. I arbetet har typscenarier med realistiska EM-hot anpassats till analyserade samhällsviktiga verksamheter. Rapporten beskriver även arbete med framtagning av ett medvetandehöjande utbildningsmaterial inom området avsiktliga EM-hot.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan