Till innehåll på sidan

Metod för skyfallskartering av tätorter : vägledning

Metod för skyfallskartering av tätorter : vägledning

Detaljer

Metod för skyfallskartering av tätorter : vägledning
Publikationsnummer
MSB2260
ISBN-nummer
978-91-7927-435-1
Utgivningsår
2023
Omfång (sidor)
109 s. : ill.
Pris
0 kronor
Risken för intensiva skyfall ökar i ett förändrat klimat. För att minska sårbarheten i samhället och öka anpassningen till ett förändrat klimat krävs en ökad beredskap för att möta skyfall. Kunskap om vilka områden som kan drabbas vid ett skyfall är en förutsättning för att kunna planera samhället så att negativa konsekvenser inte uppstår. I dagsläget finns ett flertal olika tillvägagångssätt för att kartera skyfallshändelser, och förutsättningarna för skyfallskarteringar varierar mellan landets kommuner. MSB har tidigare tagit fram en vägledning för skyfallskartering (MSB, 2017). Den tidigare vägledningen är en generell beskrivning av skyfallskartering. Kommuner och aktörer på marknaden har sett ett behov av en mer standardiserad metodvägledning för att underlätta bedömning av översvämningsrisker. Regeringen har under 2022 uppdragit åt MSB att ta fram en metodik för skyfallskartering (Regeringen, 2022). Denna metod ska rikta sig till såväl beställare som utförare av skyfallskarteringar.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 30 november 2023

Till toppen av sidan