Till innehåll på sidan

Skydd mot terrorism och antagonistiska hot (kort version) – Webbkurs

Webbkursen ger kunskap om olika attentatsmetoder och hur man kan skydda både sig själv och andra, samt bidra till att öka skyddet i en organisation.

Detaljer

Målgrupp

Webbkursen riktar sig i första hand till dig som arbetar i offentlig miljö exempelvis:

  • Nattliv, hotell och restaurang
  • Biografer, teatrar och turistattraktioner
  • Butiker och köpcentrum
  • Hälso- och sjukvård
  • Religiösa samfund
  • Idrottsevenemang och arenor
  • Kollektivtrafik
  • Skola och annan utbildningsverksamhet

Kostnad

Webbkursen är kostnadsfri.

Om kursen

Webbkursen baseras på den nationella strategin mot terrorism (Förebygga, Förhindra, Skydda och Hantera). Webbkursen fokuserar på det försvårande området, där syftet är att öka trygghet och säkerhet i offentliga miljöer där många människor vistas.

Webbkursen har tagits fram för att höja medvetenheten och kunskapen hos den personal som arbetar eller verkar i de olika miljöerna.

Starta kursen här

Tidsåtgång

Cirka 30 minuter.

Kursens moduler

Modul 1: Introduktion

En introduktion till utbildningen och vad som kännetecknar ett terrorattentat eller andra liknande våldshandlingar med stora konsekvenser.

Modul 2: Väpnade attentat

Modulen går igenom hur ett attentat med skjutvapen eller hugg- och stickvapen kan gå till och vilka åtgärder du som individ och i en organisation kan göra för att skydda dig själv och andra för att minska konsekvenserna av ett attentat.

Modul 3: Hjälpa andra

Konsekvenserna av ett attentat kan medföra att många människor skadas och i värsta fall dör. Det kan ta dröja innan blåljusmyndigheterna kommer till platsen. Modulen beskriver vad du kan göra under förutsättningar att platsen är säker för att rädda liv.

Test och diplom

Kursen avslutas med ett kunskapstest. Vid ett godkänt kunskapstest kan den anställda skriva ut ett diplom på godkänd genomförd kurs.

Läs mer om säkerhet i offentlig miljö

Senast granskad: 19 juni 2024

Till toppen av sidan