Till innehåll på sidan

Utbildningsmaterial för 4-7 år

För målgruppen 4-7 år har MSB tagit fram skolmaterial om brand och olyckor, med koppling till läroplanen inom ämnet Samhällskunskap åk 1-3. Materialet innehåller elevmaterial, lärarhandledning, fakta och länktips.

Brand och olyckor

Ellie och Jonas lär sig om eld

Det här materialet syftar till att ge barn grundläggande kunskaper om eld och brand. Det övergripande målet är att barnen ska ta sig ut snabbt och stanna ute om det brinner. De ska också lära sig att umgås med eld och att inte leka med den. Koppling finns till Lgr11.

Utbildningsmaterialet består av ett elevhäfte samt en handledning för dig som använder materialet. Handledningen rymmer även en fördjupad faktadel kopplad till respektive avsnitt i materialet.

Häftet är uppbyggt som en berättelse. Till varje avsnitt hör bilder som barnen kan färglägga. Berättelsen finns även i animerad form, som du kan välja att spela upp för barnen i stället för att läsa berättelsen. Målarbilderna finns även separat som du kan skriva ut och låta barnen färglägga.

Av läroplanen (Lgr11) framgår det att centrala samhällsfunktioner, till exempel räddningstjänst, utgör en del av det centrala innehållet. Det är också ett kunskapskrav att eleven i slutet av årskurs 3 ska kunna ange några viktiga samhällsfunktioner.

För elever

Ellie och Jonas lär sig om eld - utbildningsmaterialMålarbilder Ellie och JonasAnimering av sagan "Ellie och Jonas lär sig om eld" på YouTubeEllie och Jonas lär sig om eld, nedladdning (mp4)

För lärare

Ellie och Jonas lär sig om eld, lärarhandledning

Senast granskad: 2 juni 2021

Till toppen av sidan