Till innehåll på sidan

Seveso

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet.

coronavirus - covid-19

Information till Sevesoverksamheter angående nya coronaviruset, covid-19.

I Sverige är direktivet infört genom Sevesolagstiftningen, som omfattar lagen (1999:381) förordningen (2015:236) och föreskrifterna (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, samt miljöbalken (1998:808), lagen om skydd mot olyckor (2003:778)  och plan- och bygglagen (2010:900).

PM: Alternativa bränslen - anmärkning till punkt 34 a-d (petroleumprodukter) och 34e

Sevesokonferensen 2020

Ta del av dokumentationen från konferensen den 22 oktober.

Senast granskad: 6 november 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan