Till innehåll på sidan

Klimatförändringar - skred och ras : en forskningsöversikt : slutrapport

Klimatförändringar - skred och ras : en forskningsöversikt : slutrapport

Detaljer

Publikationsnummer
MSB0012
ISBN-nummer
978-91-7383-002-7
Utgivningsår
2009
Omfång (sidor)
58 s. : tab.
Pris
0 kronor


Den ökning av nederbörd, avrinning och intensiva regn som
presenteras i klimatscenarierna kan förväntas få konsekvenser för markens
egenskaper och frågan om klimatförändringens påverkan på skred och ras är idag
föremål för forskning över hela världen. Inom forskningsöversikten har vi
identifierat kunskapsluckor och forskningsbehov inom områdena, Effekter av
klimatförändringar på skred, ras och slamströmmar; Riskanalys och riskhantering;
Beslutsstöd och anpassningsåtgärder samt Information och kunskapsspridning. En
viktig slutsats är också att FoU-insatser inom klimatområdet kräver både
inomvetenskaplig forskning och tvärvetenskapliga angreppssätt. Såväl baskunskap
som tillämpad kunskap behöver utvecklas. Samverkan mellan olika
forskningsorganisationer, myndigheter och andra samhällsaktörer är centralt.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan