Till innehåll på sidan

Utvärdering av SAMÖ-KKÖ 2011 : kortversion

Utvärdering av SAMÖ-KKÖ 2011 : kortversion

Detaljer

Publikationsnummer
MSB326
ISBN-nummer
978-91-7383-171-0
Utgivningsår
2011
Omfång (sidor)
24 s. : ill.
Pris
0 kronor
Syftet med utvärdering av övning
SAMÖ-KKÖ 2011 är att
granska övningens måluppfyllnad
och att identifiera de lärdomar som kan dras från
övningen. Utvärderingen ska öka kunskapen om hur
samhällets krisberedskap fungerar vid en allvarlig
kärnteknisk olycka samt i förlängningen bidra till
att stärka samhällets krisberedskap.
Innehållet i den här
kortversionen motsvarar kapitel 6 i
utvärderingsrapporten - slutsatser och
rekommendationer. Resonemangen i kapitlet förs
utifrån målen för övningen.

Senast granskad: 9 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan