Till innehåll på sidan

Tryggare kan ingen...? : resultatbilaga

Tryggare kan ingen...? : resultatbilaga

Detaljer

Publikationsnummer
MSB320
ISBN-nummer
978-91-7383-167-3
Utgivningsår
2011
Omfång (sidor)
146 s. : diagr.
Pris
0 kronor
Detta är en resultatbilaga till rapporten ’Tryggare kan ingen…..?’ – Svenskars uppfattning om trygghet och säkerhet” och innehåller resultat från en enkätundersökning som behandlar området trygghet och säkerhet. Resultaten visas som ett diagram per fråga. I diagrammen visas andelar för respektive svarsalternativ utan konfidensintervall. Observera dock att konfidensintervall finns framtagna för samtliga resultat men de redovisas inte i diagrammen på grund av att diagrammen då blir alltför svårlästa.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan