Till innehåll på sidan

Sanering efter kärnteknisk olycka

Saneringsvägledningen är ett verktyg som tagits fram för att vara ett underlag till länens planering av sanering efter en kärnteknisk olycka.

Vägledningen ska vara ett stöd under framtagandet av saneringsplaner hos samtliga län. Den är uppdelad i olika kapitel efter ämnesområden och det kommer att publiceras fler kapitel efterhand som de färdigställs.

Allt eftersom ny kunskap inom området framkommer kommer kapitlen att uppdateras, för att alltid kunna ge en aktuell bild av kunskapsläget.

 

Senast granskad: 11 december 2023

Till toppen av sidan