Till innehåll på sidan

Årsrapport It-incidentrapportering 2018 : en sammanställning och analys av de statliga myndigheternas it-incidentrapportering

Årsrapport It-incidentrapportering 2018 : en sammanställning och analys av de statliga myndigheternas it-incidentrapportering

Detaljer

Årsrapport It-incidentrapportering 2018 : en sammanställning och analys av de statliga myndigheternas it-incidentrapportering
Publikationsnummer
MSB1334–April2019
ISBN-nummer
978-91-7383-907-5
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
36 s. : ill.
Pris
0 kronor
Statliga myndigheter ska rapportera it-incidenter som de själva bedömer som allvarliga. Rapporteringen görs till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som utfärdar föreskrifter för detta. Den här rapporten innehåller en sammanställning och analys av de statliga myndigheternas rapportering av it-incidenter som de bedömt som allvarliga 2018. Syftet med rapporteringen är att den ska vara ett stöd för arbetet med samhällets informations- och cybersäkerhet samt att rapporteringen ska bidra till arbetet med en lägesbild för samhällets informations- och cybersäkerhet.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan