Till innehåll på sidan

LIA handledarinformation för skorstensfejare och skorstensfejartekniker

Som handledare är du en nyckelperson för de studerande på skorstensfejarutbildningarna. Du medverkar till att de studerande uppnår de mål som eftersträvas. Men det handlar även om att ge de studerande ett första intryck av ett, i de flesta fall, nytt och okänt yrke.
På den här sidan hittar du som ska handleda en skorstensfejarstuderande viktig information inför ditt uppdrag.

SKF-handledarkurs-sida.jpg

Aktuellt

Grundutbildning till skorstensfejare

Höstterminen 2022
Grund LIA 1: Vecka 42 - 45.
Grund LIA 2: Vecka 02 - 04 2023

Vårterminen 2023
Grund LIA 1: Vecka 10 - 13
Grund LIA 2: Vecka 20 - 22

Höstterminen 2023
Grund LIA 1: Vecka 42 - 45
Grund LIA 2: Vecka 02 - 04 2024

Vidareutbildning till skorstensfejartekniker
SotVid LIA 1: Vecka 45 - 02 (LIA:n består av fyra veckor som fördelas under dessa veckor)

Vårterminen 2023
LIA 2 vecka 13-19 (LIA:n består av tre veckor som fördelas under dessa veckor)

 • Om genomförande

  Instruktion för bekräftelse av påbörjad LIA

  Vid varje start av en LIA-period ska ett e-postmeddelande skickas till oss för att bekräfta att den studerande kommit till sin LIA-plats. Detta ska ske den första LIA-dagen vid såväl LIA 1 som LIA 2 och gäller för både Grund- och Vidareutbildning.

  Meddelandet skickas till Gr.RG-LIA@msb.se och namnges (i ämnesraden) med den studerandes namn och den LIA-period och kurs som avses.

  Exempel: Kim Andersson LIA 1 Grund alternativt Kim Andersson LIA 1 Vid beroende på om grund- eller vidareutbildning avses.

  I meddelandet berättar ni att den studerande är på plats, alternativt saknas. Om en studerande inte kommit till LIA-platsen är det viktigt att skolan omedelbart underrättas om detta.

  Om försäkring

  Om en studerande under LIA:n kommer att delta i arbete utanför normal arbetstid, till exempel eftermiddags- eller nattjobb, så ska skolan av försäkringstekniska skäl underrättas om detta innan övertidsarbete sker.

  LIA-studerande som inte är anställda av sotningsföretaget är under LIA:n försäkrade av  Kammarkollegiet. Studerande som gör LIA på sin arbetsplats är försäkrade av arbetsgivaren.

  Inlämning av LIA måldokument
  Inlämning av LIA måldokument sker senast onsdagen veckan efter avslutad LIA. Se mer information under ’Om uppgifterna’.

Om du behöver hjälp som handledare

Vid frågor om handledarens uppgift mejla till Gr.RG-LIA@msb.se. Skriv "handledarfråga Skorstensfejare" i ämnesraden.

Till startsidan Handledarkurs inom området Skydd mot olyckor

Till grundutbildning till skorstensfejare

Till vidareutbildning till skorstensfejartekniker

Senast granskad: 6 december 2022

Till toppen av sidan