Till innehåll på sidan

MSB:s arbete inom ramen för psykologiskt försvar

Den 1 januari 2022 bildades Myndigheten för psykologiskt försvar, med särskilt uppdrag att stärka samhällets förmåga att hantera desinformation och vilseledning. MSB:s uppdrag rörande informationspåverkan flyttades då över till MPF men MSB har fortsatt en viktig roll inom det psykologiska försvaret.

Vårt arbete med det psykologiska försvaret bedrivs bland annat genom att vi samordnar information till allmänhet och medier samt förmedla information via krisinformation.se. Det sker också genom vårt uppdrag att skapa en sammanhållen information om skydd mot olyckor, krisberedskap och totalförsvar.

Information om källkritik, desinformation och informationspåverkan finns numer på

Myndigheten för psykologiskt försvars webbplats

 

Senast granskad: 21 november 2022

Till toppen av sidan