Till innehåll på sidan

Frivilliga

Frivilliga är viktiga för Sveriges krisberedskap och civilt försvar. De stöder vid kriser, större olyckor och kan ingå i myndigheter och kommuners krigsorganisation när ordinarie resurser inte räcker till.

Det finns både organiserade frivilliga och icke-organiserade frivilliga, eller spontanfrivilliga som de också kallas.

Organiserade frivilliga kan ingå i ideella organisationer, eller i grupper som samlats på till exempel Facebook.

Frivilliga Försvarsorganisationer ute på arbete

Frivilliga försvarsorganisationerna är en särskild grupp av ideella organisationer. De organiserar, utbildar och övar sina medlemmar för att bidra med viktiga kompetenser och personalförstärkning vid kriser, höjd beredskap och ytterst krig. I dessa organisationer finns en stor bredd av kunskap och erfarenhet inom till exempel logistik, samband, djursmitta, flyg samt samverkan och ledning.

I många kommuner finns Frivilliga Resursgruppen (FRG). Grupperna är ett koncept för att organisera medlemmar i flera olika frivilliga försvarsorganisationer så att de kan bistå med viktiga insatser vid en kris eller höjd beredskap.

Andra sätt att engagera sig

Om du vill göra en insats i framtiden vid en händelse kan du också registrera ditt intresse för att vara med i MSB:s resursbas. Vi söker kontinuerligt efter insatspersonal inom en rad olika kompetensområden. Vi kan dock inte ta emot spontana ansökningar till pågående insatser.

Ansök om att bli operativ personal

Spontanfrivilliga

Vid varje enskild händelse där det finns ett behov av hjälp av frivilliga brukar en ideell organisation, en frivillig försvarsorganisation eller till exempel kommunen ta ansvar för att ta emot och organisera spontanfrivilliga. Det går inte att på förhand veta vilken organisation som får eller tar det ansvaret. Om man engagerar sig i en etablerad organisation finns större möjlighet att kunna hjälpa till vid en händelse och det underlättar för ansvariga aktörer att ta emot stöd.

MSB:s roll

MSB arbetar sedan många år med en rad olika ideella organisationer för att stärka beredskapen i Sverige. Det rör både förebyggande arbete, informationsspridning och operativa insatser. MSB finansierar också uppdrag som syftar till att stärka den samlade beredskapen och den enskildes beredskap för kriser och höjd beredskap.

Senast granskad: 6 februari 2023

Till toppen av sidan