Till innehåll på sidan

Hemberedskap och vardagens praktiker : Urbana och rurala perspektiv

Hemberedskap och vardagens praktiker : Urbana och rurala perspektiv

Detaljer

Hemberedskap och vardagens praktiker : Urbana och rurala perspektiv
Publikationsnummer
MSB1699
ISBN-nummer
978-91-7927-108-4
Utgivningsår
2021
Omfång (sidor)
18 s.
Pris
0 kronor
Den här populärvetenskapliga rapporten presenterar resultaten från forskningsprojektet ”Hushållsberedskap i samhällssäkerhetsdiskurser och vardagens praktiker”. Resultaten visar bland annat att människor ställer sig positiva till att ta ansvar för den egna krisberedskapen, men att denna positiva inställning inte nödvändigtvis avspeglar sig i faktisk krisberedskap. Rapporten avslutas med ett antal råd och rekommendationer för hur projektets forskningsresultat kan användas för att stärka samhällets motståndskraft och samlade beredskap.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 12 april 2021

Till toppen av sidan