Till innehåll på sidan

Skyddsrum

Skyddsrum ska kunna ge skydd åt människor vid krig. Här får du veta mer om var de finns, hur de fungerar och vem som ansvarar för dem.

Information om vad som gäller vid byte av skyddsrumsfilter

Det har hänt att fastighetsägare med skyddsrum mottagit brev från en skyddsrumsentreprenör där skyddsrumsentreprenören påstått att de saknar nödvändiga filter i skyddsrummen. I brevet erbjuder skyddsrumsentreprenören att vara fastighetsägaren behjälplig vid uppgradering av filtersystemen i skyddsrummen. Det kan uppfattas som att brevet skickats ut på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), vilket inte stämmer. MSB står inte bakom detta brevutskick.

Brevet kan också ge fastighetsägaren en missvisande uppfattning om att filterbytet är ett krav och att det dessutom är något som ska utföras på fastighetsägarens egen bekostnad. Det stämmer inte heller.

Information om vad som gäller vid byte av skyddsrumsfilter

Skyddsrumsdagarna 2020 inställda!

Med anledning av den rådande situationen med coronavirus och sjukdomen covid-19 ställs skyddsrumsdagarna 2020 in.

Skyddsrumsdagarna 2020

Coronavirus - covid-19

Information till fastighetsägare med skyddsrum och skyddsrumssakkunniga med skyddsrumsuppdrag. Den rådande situationen med coronavirus och sjukdomen covid-19 påverkar skyddsrumskontroller.

Ett skyddsrum är en del av en byggnad med förstärkta väggar och dörrar som kan stå emot tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus. Det har speciell ventilation och luftsluss så att man ska kunna minimera verkan från giftiga gaser.

I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. Skyddsrummen finns spridda i olika typer av byggnader, såsom bostadshus och industrifastigheter.

Det finns ett stort antal så kallade normalskyddsrum, oftast i vanliga bostadhus. Det är upp till fastighetsägarna att i fredstid använda dem som exempelvis förråd, cykelrum eller föreningslokaler. Det finns också ett fåtal riktigt stora skyddsrum som oftast nyttjas som parkeringsgarage.


Foto: MSB

Alla skyddsrum och byggnader med skyddsrum ska vara märkta med en skylt som har en orange fyrkant med blå triangel och texten SKYDDSRUM. Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast. Ta reda på var ditt närmaste skyddsrum finns där du bor och där du befinner dig dagtid.

Så skyddar de

Skyddsrummen är konstruerade för att kunna skydda mot olika stridsmedel, till exempel:

  • stötvåg och splitter
  • gasbeläggning
  • biologiska stridsmedel
  • brand
  • joniserande strålning

Ansvar för skyddsrummen

Ägaren av en fastighet äger och underhåller också skyddsrummet. En fastighetsägare kan vara privat eller kommunal. Det kan också vara en bostadsrättsförening. MSB kontrollerar att mängden skyddsrum bevaras. Det görs bland annat genom kontroller. Om MSB gör en skyddsrumskontroll och hittar brister, måste skyddsrummets ägare åtgärda dem.

Ditt närmaste skyddsrum

Skyddsrum finns mest i tätorter.  På den här kartan kan du hitta alla. Zooma in den ort du är intresserad av. Zooma in på kvartersnivå. Varje skyddsrum finns markerat på kartan och klickar man på markeringen så får man uppgifter om skyddsrummet. Du kan också söka i textfältet på gator eller områden.

Till skyddsrumskartanBeräkningar, lösningar och komponenter för skyddsrum

Kontakta MSB

Kontakt

Skyddsrumsfrågor
010-240 55 22

Telefon besvaras vardagar 08.00-11.00 (måndag ojämn vecka 08.00-08.30 samt 10.00-11.00).

Ingen telefontid den 9 - 10 november. 

Ange kommun, fastighetsbeteckning och om möjligt gatuadress för aktuell byggnad om du vill begära ett registerutdrag.

Senast granskad: 22 oktober 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan