Till innehåll på sidan

Erbjuda stöd i coronahanteringen?

MSB har i uppdrag att samordna den utrustning som behövs inom andra verksamheter utanför sjukvården, för att andra samhällsviktiga verksamheter också ska fungera under krisen.

Det gör vi bland annat genom Resursportalen där du som har stöd att erbjuda kan registrera ditt erbjudande. I Resursportalen kan myndigheter, länsstyrelser och regioner ta del av ditt erbjudande och fördela resurser vidare till kommunerna.

Dina kontaktuppgifter registreras i Resursportalen och de som behöver stöd kan kontakta dig direkt. 

Läs om hur personuppgifterna du lämnar kommer hanterasFyll i givarformuläret

Vid frågor, kontakta resurssamordningen

Tack till alla som hör av sig

MSB vill framföra ett stort tack till alla som  erbjuder sitt stöd och därmed underlättar arbetet för viktiga samhällsfunktioner i Sverige. 

Do you want to offer your support?

MSB have set up a webportal for coordinating the offers of support, and to make them readily available for those in need. If you want to publish an offer in the webportal, it needs to be registered according to the instructions in the following guide.

Guide to submitting an offer to MSB:s webportal

Senast granskad: 11 december 2020

Till toppen av sidan