Till innehåll på sidan

Erbjuda stöd i coronahanteringen?

Under arbetet med coronahanteringen har MSB stöttat med samordning av behov av och tillgång till utrustning som behövts utanför sjukvården, för andra samhällsviktiga verksamheter.

Som en del i stödet har vi tillhandahållit en resursportal där det varit möjligt att erbjuda stöd via ett webbformulär. Aktörer som varit i behov av utrustningen har kunnat ta direktkontakt med givare via Resursportalen.

MSB upplever nu att berörda aktörer funnit andra vägar att hantera risk för resursbrist som uppstår på grund av hanteringen av covid-19. Därför har behoven av stöd från MSB minskat, vilket lett fram till att vi nu avslutar arbetet med Resursportalen och givarformuläret kopplat till coronahanteringen.

MSB vill rikta ett stort tack till de aktörer som på olika sätt erbjudit sitt stöd och därigenom bidragit till samhällets samlade hantering.

Vid eventuella ytterligare erbjudanden framöver bör kontakt tas med berörd aktör direkt via ordinarie kontaktvägar.
För att kontakta MSB i frågor som rör coronahanteringen används de ordinarie kontaktvägar som listas på vår webbplats.

Kontakta oss

Senast granskad: 5 november 2021

Till toppen av sidan