Till innehåll på sidan

Metod för identifiering av samhällsviktig verksamhet

Metod för identifiering av samhällsviktig verksamhet

Detaljer

Metod för identifiering av samhällsviktig verksamhet
Publikationsnummer
MSB1408
ISBN-nummer
978-91-7927-450-4
Utgivningsår
2023
Omfång (sidor)
16 s.
Pris
0 kronor
Den här vägledningen är ett stöd för olika aktörers arbete med att identifiera samhällsviktig verksamhet inom sin organisation, inom sitt geografiska område eller inom sitt ansvarsområde. Vårt samhälle måste fungera även vid samhällsstörningar, det vill säga olyckor, kriser eller krig. För att kunna upprätthålla samhällets funktionalitet oavsett störning är vissa verksamheter viktigare än andra – de är samhällsviktiga. Med samhällsviktig verksamhet avses verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet. Exempel på sådana funktioner är t.ex. livsmedelstillverkning, tillsyn av barn och elever och läkemedelsförsörjning. Att samhällsviktig verksamhet har en grundläggande förmåga och uthållighet är en grundförutsättning för Sveriges beredskap. Därför behöver vi veta vilka samhällsviktiga verksamheter vi har i samhället. Identifieringen av samhällsviktig verksamhet är därför en förutsättning för att stärka hela samhällets funktionalitet och beredskap för kriser och krig. Den utgör också grund för prioritering av samhällets resurser vid olika typer av händelser, t.ex. pandemi, strömavbrott eller skogsbrand. Den här vägledningen används tillsammans med Lista med viktiga samhällsfunktioner – Utgångspunkt för att stärka samhällets beredskap (MSB1844). Utgåva 2023 är en allmän revidering.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 25 juni 2019

Till toppen av sidan