Till innehåll på sidan

Organiserade räddningsinsatser med frivilliga : presentation av några verksamheter som initierades i Sverige mellan 2010-2016, studie

Organiserade räddningsinsatser med frivilliga : presentation av några verksamheter som initierades i Sverige mellan 2010-2016, studie

Detaljer

Organiserade räddningsinsatser med frivilliga : presentation av några verksamheter som initierades i Sverige mellan 2010-2016, studie
Publikationsnummer
MSB1082
ISBN-nummer
978-91-7383-734-7
Utgivningsår
2017
Omfång (sidor)
42 s.
Pris
0 kronor
I denna rapport presenteras några exempel på verksamheter med frivilliga som deltar i organiserade räddningsinsatser. Det är exempelvis människor bosatta i landsbygdssområden som organiserar sig gemensamt för att hjälpa varandra att släcka mindre bränder eller att utföra hjärt- och lungräddning vid misstänkta hjärtstopp då det kan ta tid innan räddningstjänst anländer. I rapporten presenteras även verksamhet där människor i stadsmiljö tar emot larm via sina mobiltelefoner och utför räddningsinsatser vid misstänkta hjärtstopp i närområdet. Vidare presenteras verksamheter där människor samlas för att gemensamt hjälpa till att leta efter en försvunnen person. De människor som deltar frivilligt i organiserade räddningsinsatser benämns i rapportens sammanhang för frivilliga responsaktörer. Syftet med föreliggande rapport är att presentera några nyligen startade verksamheter där frivilliga responsaktörer medverkar i organiserade räddningsinsatser vid frekventa tillbud.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan