Till innehåll på sidan

Råd räddningsinsats i samband med brand i solcellsanläggning

Råd räddningsinsats i samband med brand i solcellsanläggning

Detaljer

Publikationsnummer
MSB772–november2014
ISBN-nummer
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
4 s. : ill.
Pris
0 kronor
En räddningstjänstinsats i fastighet med starkströmsanläggningar, däribland solceller medför en risk för personskador och räddningstjänstens insatser i närheten av dessa anläggningar behöver genomföras med höjd beredskap och försiktighet. Riskbedömning och riskhantering i detta dokument gör ingen skillnad mellan dag och natt eftersom det inte är helt klarlagt under vilka ljusförhållanden farliga strömmar kan uppstå. Detta dokument är skapat med utgångspunkt att det ska vara enkelt att följa råden och att man då får ett rimligt grundskydd. Metoder och rutiner kan göras effektivare än detta råd genom en mer detaljerad kunskap om olika typer av anläggningar och vilka metoder som kan användas i specifika fall.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan