Till innehåll på sidan

Allmänhet, politiker och media om olyckor 2014

Allmänhet, politiker och media om olyckor 2014

Detaljer

Publikationsnummer
MSB722
ISBN-nummer
978-91-7383--466-7
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
21 s.
Pris
0 kronor
MSB har regeringens uppdrag att ge en samlad bild och bedömning av olycksutvecklingen och säkerhetsarbetet i Sverige. Syftet är att bidra till kunskapsutveckling och beslutsunderlag för de aktörer i samhället som på olika sätt är involverade i att förebygga eller hantera olyckssituationer. En viktig del av arbetet är att ta fram, analysera och tillhandahålla information kring förekomsten av olika typer av olyckor: vem som drabbas, i vilka sammanhang och av vilka orsaker. Men det behövs också kunskaper om hur människor, både allmänheten och beslutsfattare på olika nivåer, upplever och värderar olika olycksrisker i samhället. I detta syfte har MSB (tidigare Räddningsverket) sedan år 2002 åter-kommande genomfört mätningar av allmänhetens kunskaper om olyckor och olycksrisker. År 2008 och 2014 gjordes motsvarande undersökningar även bland politiker i riksdagen, landstingen och kommunerna.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan