Till innehåll på sidan

Samhällets kostnader för att förebygga fallolyckor : beräkningar

Samhällets kostnader för att förebygga fallolyckor : beräkningar

Detaljer

Publikationsnummer
MSB0198
ISBN-nummer
978-91-7383-097-3
Utgivningsår
2010
Omfång (sidor)
110 s.
Pris
0 kronor
I denna rapport finns detaljerade beskrivningar av de beräkningar som ligger till grund för resultaten i rapporten Samhällets kostnader för fallolyckor - resultat (MSB 00000-10). Vi vill uppmärksamma läsaren på att detta är ett arbetsmaterial, vilket innebär att den granskning av texter, tabeller och layout som normalt görs vid publicering av rapporter inte är gjord. Anledning till att rapporten ändå tillgängliggörs är att det möjliggöra för den som är intresserad att ta del av vilka data och antaganden som ligger till grund för de resultat som presenterats i ovan nämnda rapport. För den som vill veta mer om teorin bakom beräkningarna hänvisas till rapporten Cost of Illness – teoretisk genomgång (NCO 2008:4).

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan