Till innehåll på sidan

Skador bland äldre

Skador bland äldre

Detaljer

Skador bland äldre
Publikationsnummer
MSB712
ISBN-nummer
978-91-7383-458-2
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
117 s. : ill.
Pris
0 kronor
Äldre personer (65 år och äldre) är överrepresenterade i olycksoch skadestatistiken. Äldres fallolyckor leder till exempel till fler dödsfall, större antal inläggningar på sjukhus och fler besök på akutmottagningarna än någon annan typ av olyckor. Denna skrift är en uppdatering och revidering av en rapport som gavs ut 2009. Skriften behandlar äldres skador (olyckor, självtillfogade skador inklusive suicid och våld) i Sverige ur ett statistiskt perspektiv. Den redovisar vilka typer av skador som drabbar äldre personer, utveckling över tid, skadornas omfattning, var de inträffar, skillnader mellan könen och olika åldrar samt något om de produkter som är inblandade i själva skadehändelsen. Konsekvenser i form av vårdtider med mera redovisas också. Antal omkomna, sjukhusvårdade och antal besök på akutsjukhus redovisas huvudsakligen i verkliga eller absoluta tal, alternativt skattade tal. Genom detta redovisningssätt visas den verkliga belastningen på samhället och hur den förändrats över tid. Åldersrelaterade tal används mer sparsamt för att dels visa på risken att skadas och dels för att göra jämförelser.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan