Till innehåll på sidan

Fördjupad uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap : tema Inriktning och Samordning, forskning/studie

Fördjupad uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap : tema Inriktning och Samordning, forskning/studie

Detaljer

Fördjupad uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap : tema Inriktning och Samordning, forskning/studie
Publikationsnummer
MSB1163
ISBN-nummer
978-91-7383-795-8
Utgivningsår
2018
Omfång (sidor)
40 s.
Pris
0 kronor
Crismart, har genomfört en effektutvärdering av tolv 2:4-projekt med olika löptider. Projekten har bland annat genomförts av länsstyrelser, MSB och andra myndigheter. Syftet var att stödja MSB:s uppföljning av 2:4-projekt utförda inom åtgärden inriktning och samordning. Detta ska ske genom att projektens påverkan på krisberedskapsförmågan utvärderas.

Senast granskad: 2 september 2019

Till toppen av sidan