Till innehåll på sidan

Internet of Things: Threats and Opportunities for Society, study

Internet of Things: Threats and Opportunities for Society, study

Detaljer

Internet of Things: Threats and Opportunities for Society, study
Publikationsnummer
MSB1194–April2018
ISBN-nummer
978-91-7383-817-7
Utgivningsår
2018
Omfång (sidor)
55 s.
Pris
0 kronor
Sakernas internet: hot och möjligheter för samhället. En kunskapsöversikt har tagits fram av Göteborgs universitet på uppdrag av Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) med syfte att kartlägga vilka risker, hot och möjligheter som sakernas internet (Internet of Things, IoT) för med sig i ett samhällsperspektiv. Arbetet innefattar en översikt över det aktuella forskningsläget och inkluderar även en intervjubaserad kartläggning över hur myndigheter inom särskilt utvalda samhällsviktiga sektorer arbetar med att sakernas internet. Rapporten är skriven på engelska.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan