Till innehåll på sidan

Utvärdering av hantering av inträffade händelser, vägledning

Utvärdering av hantering av inträffade händelser, vägledning

Detaljer

Utvärdering av hantering av inträffade händelser, vägledning
Publikationsnummer
MSB1447
ISBN-nummer
978-91-7383-983-9
Utgivningsår
2023
Omfång (sidor)
54 s. : ill.
Pris
0 kronor
Vägledning för kommuners utvärdering av inträffade händelser Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ska kommunerna efter en inträffad kris utvärdera kommunens hantering, avseende på kommunens verksamhetsansvar och det geografiska områdesansvaret. I överenskommelsen anges att MSB ska tillhandahålla en vägledning för kommuners utvärdering av inträffade händelser. Målet med vägledningen är att kommunernas lärande från inträffade händelser på lokal nivå systematiseras och ökar. Vägledningen ska fungera som ett praktiskt stöd för den som fått i uppdrag att utvärdera hanteringen av en inträffad olycka eller kris hos kommunen. Den är skriven för tjänstemän i den kommunala förvaltningen som ska eller kan komma att genomföra utvärderingar av hanteringen av händelser, men den riktar sig även till dem som är mottagare eller beställare av utvärderingar. Vägledningen har utvecklats av MSB:s utvärderingsfunktion. Den har tagits fram med stöd av Anna Johansson, fil.dr. och avdelningschef på Akademin för ekonomi, samhälle och teknik på Mälardalens högskola. I arbetet har även representanter från kommuner i alla län bjudits in att bidra med erfarenheter, material och synpunkter.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 januari 2020

Till toppen av sidan