Till innehåll på sidan

Genomförbarhet, objektivitet och transparens i kvantitativa beslutsmodeller för riskreduktion - Hazus MH Floods : forskning

Genomförbarhet, objektivitet och transparens i kvantitativa beslutsmodeller för riskreduktion - Hazus MH Floods : forskning

Detaljer

Genomförbarhet, objektivitet och transparens i kvantitativa beslutsmodeller för riskreduktion - Hazus MH Floods : forskning
Publikationsnummer
MSB1624
ISBN-nummer
978-91-7927-070-4
Utgivningsår
2020
Omfång (sidor)
22 s.
Pris
0 kronor
Hazus MH (Hazard U.S. – Multi Hazard) är ett tillvägagångssätt för riskbedömning av översvämning, jordbävning, orkan och tsunami som används för riskhantering av naturolyckor i USA på lokal och regional nivå. Syftet med det här postdoc-projektet har varit att analysera överförbarhet och tillämpbarhet av Hazus översvämningsmetodologi Hazus MH Floods med tillhörande programvara till Sverige och svenska förhållanden.

Senast granskad: 20 oktober 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan