Denna vägledning presenterar en metod för att integrera säkerhet och design i stadsplaneringen. Konceptet kallas inbyggd säkerhet (eng. security by design) och bygger på ett sammanhållet arbetssätt dä...