Till innehåll på sidan

Underlag till förslag för kriterier för nationellt samhällsviktigt verksamhet

Underlag till förslag för kriterier för nationellt samhällsviktigt verksamhet

Detaljer

Underlag till förslag för kriterier för nationellt samhällsviktigt verksamhet
Publikationsnummer
MSB947–december2016
ISBN-nummer
978-91-7383-623-4
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
32 s.
Pris
0 kronor
Rapporten ”En övergripande historisk respektive internationell kartläggning av arbetet med skydd av samhällsviktig verksamhet” togs under 2014-2015 fram av FOI på uppdrag av MSB. I rapporten görs en historisk kartläggning över arbetet med samhällsviktig verksamhet i Sverige och en internationell utblick. Föreliggande studie tar sitt avstamp i den rapporten. Syftet är att komplettera den historiska överblicken i rapporten med en kort sammanfattning av sektorsprogrammen och de kriterier för utpekande av k-företag som använts i Sverige samt att komplettera den internationella utblicken med ytterligare ett par länder och dessa länders arbete med kriterier för samhällsviktig verksamhet. Målet är att genom ett antal fallstudier beskriva och jämföra hur man hittills arbetat med att identifiera samhällsviktig verksamhet i Norge, Nederländerna, Finland och Tyskland.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan