Till innehåll på sidan

Grundvattenförorening vid trafikolyckor : utveckling av ny bedömningsmetodik

Grundvattenförorening vid trafikolyckor : utveckling av ny bedömningsmetodik

Detaljer

Publikationsnummer
MSB220
ISBN-nummer
978-91-7383-111-6
Utgivningsår
2010
Omfång (sidor)
76 s.
Pris
0 kronor
Olyckor på vägar kan i vissa fall innebära utsläpp av skadliga ämnen. Syftet
med projektet har varit att kartlägga den verkliga spridningen av vattenburna
föroreningar från väg vid större utsläpp på vägbana i olika vägmiljöer.
Föroreningsspridning och strömningshastighet har studerats genom att kombinera
geoelektriska resistivitetsmätningar med infiltrationsförsök av saltvatten samt
jämföra detta med analytiska beräkningar och dynamisk modellering.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan