Till innehåll på sidan

Digital informationssäkerhetsutbildning för alla (Disa)

Digital informationssäkerhetsutbildning för alla (Disa)

Detaljer

Digital informationssäkerhetsutbildning för alla (Disa)
Publikationsnummer
MSB1617
ISBN-nummer
Utgivningsår
2020
Omfång (sidor)
1 bl.
Pris
0 kronor
Disa är MSB:s grundutbildning i informationssäkerhet. Syftet är att ge de flesta typer av organisationer möjlighet att kostnadsfritt erbjuda sin personal en introduktion i informationssäkerhet och på så sätt komma närmare att minska glappet mellan digitaliseringens möjligheter och risker. Utbildningen innehåller filmer, fördjupande texter, frågor och en checklista som knyter an innehållet till den egna organisationens regler.

Senast granskad: 26 augusti 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan