Till innehåll på sidan

Jämlik tillgång till räddningstjänst och akutsjukvård – en självklarhet?

Jämlik tillgång till räddningstjänst och akutsjukvård – en självklarhet?

Detaljer

Jämlik tillgång till räddningstjänst och akutsjukvård – en självklarhet?
Publikationsnummer
MSB2345
ISBN-nummer
Utgivningsår
2024
Omfång (sidor)
2 bl.
Pris
0 kronor
Likvärdig tillgång till räddnings- och vårdresurser kan tyckas vara en självklarhet men är svårt att åstad-komma på grund av den ojämna geografiska spridningen av såväl befolkning som olyckor. Forskare har i detta projekt undersökt var folk befinner sig och hur lång tid det tar att nå fram till olika olyckor. För att säkerställa att befolkningen kan nås av räddnings-tjänsten inom en rimlig tid gör räddningstjänsten geografiska analyser där man uppskattar hur lång tid det förväntas ta att åka till olika delar i det geografiska området. Forskarna studerade hur väl denna typ av uppskattningar stämmer med verkliga utryckningar. Via geografiska informationssystem jämfördes responstiden för utryckningar i Sverige med uppskattade tider.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 juni 2024

Till toppen av sidan