Till innehåll på sidan

Insatsverksamheten 2017

Insatsverksamheten 2017

Detaljer

Insatsverksamheten 2017
Publikationsnummer
MSB1156
ISBN-nummer
978-91-7383-790-3
Utgivningsår
2018
Omfång (sidor)
88 s. : ill.
Pris
0 kronor
MSB har under 2017 genomfört 164 insatser, varav 125 internationella biståndsinsatser och 39 insatser i Sverige och i icke biståndsländer. Kostnaderna för MSB:s internationella biståndsverksamhet täcks av extern finansiering i enlighet med MSB:s instruktion. Denna finansiering uppgick under 2017 till 186,8 mnkr. Kapitel 1 redogör för MSB som operativ aktör. MSB:s humanitära insatsverksamhet är indelad i fyra resultatområden som har sin grund i den styrning som ges i den av regeringen beslutade strategin för humanitärt bistånd genom Sida 2011–2014 och den nuvarande strategin för 2017–2020. Resultatområdena omfattar MSB:s målsättning om att biståndsinsatserna ska bidra till faktagrundad planering och prioritering av biståndets genomförande; ökad responskapacitet hos FN, EU och andra aktörer inom humanitär respons; stärkt samordning före, under och efter kriser och katastrofer; samt stärkt resiliens i drabbade samhällen och länder.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan