Till innehåll på sidan

Planeringsinriktning för civil beredskap : ett underlag till stöd för fortsatt planering

Planeringsinriktning för civil beredskap : ett underlag till stöd för fortsatt planering

Detaljer

Planeringsinriktning för civil beredskap : ett underlag till stöd för fortsatt planering
Publikationsnummer
MSB2194
ISBN-nummer
978-91-7927-391-0
Utgivningsår
2023
Omfång (sidor)
49 s.
Pris
0 kronor
Planeringsinriktningen ger särskilt beredskapsmyndigheterna stöd i arbetet med att skapa en ökad förmåga att förebygga och hantera fredstida kriser, krigsfara och krig. Stödet utgörs främst av utvecklingssteg inom sådana fokusområden som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bedömer vara av särskild betydelse för att kunna skapa en ökad förmåga att förebygga och hantera fredstida kriser, krigsfara och krig. Dessa områden har bland annat utformats utifrån förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap, den nationella risk-och sårbarhetsbedömningen, den samlade bedömningen av det civila försvarets förmåga samt de förslag till åtgärder för att stärka det civila försvaret som MSB redovisade till regeringen i maj och november 2022. Den här planeringsinriktningen kan ses som en vidareutveckling inom flertalet av de fokusområden som finns i ”Handlingskraft – Handlingsplan för att främja och utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret 2021–2025” Handlingsplanen kan också ses som ett stöd för totalförsvaret, medan ”Planeringsinriktning för civil beredskap” är ett stöd inom krisberedskapen och civilt försvar.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 20 november 2023

Till toppen av sidan