Till innehåll på sidan

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 27 augusti 2021
Ort: Borås
Antal platser: 16
Längd: 2 dagar

Varningstekniker

För dig som arbetar inom kommunal räddningstjänst och har ansvar för varningssystemet och arbetar med drift samt underhåll av varningsanläggningar.

Detaljer

Målgrupp

För dig som arbetar inom kommunal räddningstjänst och ansvar för varningssystemet och arbetar med drift samt underhåll av varningsanläggningar.

Kostnad

Kursen är avgiftsfri och inkluderar boende, fika och lunch. Respektive kommun svarar för deltagarnas övriga kostnader.

Hur påverkas denna kurs med anledning av covid-19?

Inför vårens och höstens utbildningar har MSB vidtagit ett antal åtgärder med anledning av covid-19. Kursupplägget kan komma att ändras och bedrivas endera som platsbunden eller på distans. För de kurser som inte går att ställa om till distansutbildning kan kursen komma att ställas in eller flyttas fram.

Information om eventuell ändring av kursupplägg informeras via e-post till anmälda/antagna deltagare.

MSB konstaterar att händelseutvecklingen är föränderlig och att vi kan få anledning att göra en förnyad bedömning på inrådan av Folkhälsomyndigheten.

Frågor kan ställas till utbildning@msb.se

Om kursen

Under kursen kommer du att få kunskaper i drift och underhåll av utomhusvarningssystem.

Du kommer även att få lära dig hantera MSB:s manöversystem, M95. Med M95 kan du kontrollera varningsaggregatens status och funktion från en PC via radio.

Kursen blandar teori med praktiska gruppövningar. En viktig del i vårt utbildningskoncept är att du kan dra nytta av andra deltagares erfarenheter och knyta värdefulla kontakter för framtiden. 

Kursplan Varningstekniker

Från den 1 juli 2017 genomför Vattenfall utbildningen av kommunala varningstekniker på uppdrag av MSB.

Kursen genomförs i Vattenfalls lokaler i Borås. Kursen startar klockan 08:30 dag 1 och avslutas cirka klockan 16:00 dag 2. Behöver du övernattning kvällen innan kursstart så behöver du ange det i din anmälan

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas Räddningsledare A, Räddningsledning B samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningssamordning på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

Senast granskad: 7 juni 2019

Till toppen av sidan