Till innehåll på sidan

Handbok i kommunal krisberedskap

Handboken vänder sig både till dig som arbetar med krisberedskap eller inom verksamheter som alltid behöver fungera - som skola, vård och omsorg, dricksvatten och renhållning.

Det finns idag ett stort antal vägledningar som berör kommunal krisberedskap – men ingen samlad bild. Handbok i kommunal krisberedskap vänder sig till kommunerna och är ett samarbete mellan MSB, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och berörda myndigheter.

Syftet med handboken är att stödja kommunernas utveckling av krisberedskapen. I handbokens kapitel beskrivs lagreglerade uppgifter samt delar som ansvar och roller, planering, risker och sårbarheter samt utbildning och övning.

Har du synpunkter på handboken?

Har du synpunkter på något av handbokens kapitel kan du skicka dem via e-post till oss. 

Kontakta oss

Senast granskad: 8 mars 2022

Till toppen av sidan