Till innehåll på sidan

Handbok i kommunal krisberedskap

Handboken vänder sig både till dig som arbetar med krisberedskap eller inom verksamheter som alltid behöver fungera - som skola, vård och omsorg, dricksvatten och sophämtning.

Handboken samlar allt stöd som tidigare har funnits utspritt på många olika ställen. Idag finns tre kapitel, fler kapitel kommer under 2021.

Status på arbetet med handboken

  • I Övergripande processer beskrivs hur krisberedskapen i Sverige är uppbyggd och kommunens uppgifter enligt lag, som risk-och sårbarhetsanalys, planering, krisledningsnämnd, geografiskt områdesansvar, utbildning och övning och rapportering beskrivs. Här finns även exempel på hur kommuner arbetat med uppgifterna. 
  • I Dricksvatten kan du läsa om hur du planerar för att hantera olika situationer där vattnet påverkas som till exempel föroreningar eller stopp i flödet.
  • I Räddningstjänst framgår kommunens ansvar enligt lagen om skydd mot olyckor och Räddningstjänstens roll inom krisberedskapen.

Vill du bidra till handboken?

  • MSB behöver hjälp från kommunerna för att skriva om olika kommunala verksamheter. Om du vill bidra till handboken kontakta oss!
  • Har du synpunkter på något av handbokens kapitel kan du skicka dem via e-post till oss. 

Kontakta oss

Senast granskad: 9 juni 2020

Till toppen av sidan