Till innehåll på sidan

Kriskommunikation i praktiken (KIP) : Populärvetenskaplig sammanfattning

Kriskommunikation i praktiken (KIP) : Populärvetenskaplig sammanfattning

Detaljer

Publikationsnummer
MSB502
ISBN-nummer
978-91-7383-298-4
Utgivningsår
2012
Omfång (sidor)
26 s.
Pris
0 kronor
Projektet ”Kriskommunikation i praktiken” (2010-2012) är en uppföljning av det tidigare KBM-finansierade forskningsprojektet ”Retoriska aspekter på kriskommunikation”. Projektet syftar till att, utifrån moderna kommunikationsvetenskapliga och specifikt retorikvetenskapliga metoder och teorier, ge fördjupade insikter i kommunikationsområden som kommunikationskulturer, ledarskap, samt attityder och attitydyttringar när det gäller risker, kriser och olyckor.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan