Till innehåll på sidan

För dig som medarbetare på MSB - anmäl oönskad händelse inom miljö, kvalitet eller arbetsmiljö

Inom MSB finns flera interna kontaktvägar för att omhänderta brister och avvikelser. När det till exempel gäller rapportering av oönskade händelser inom områdena miljö, kvalitet eller arbetsmiljö finns ett internt system särskilt avsett för detta.

Om du är medarbetare på MSB så finns det  flera andra sätt än visselblåsning att rapportera om brister internt inom MSB. Om något till exempel inträffar som innebär att miljön påverkas negativt, att kvaliteten inte uppfyller ställda krav eller att arbetsmiljön har brister, då ska du som medarbetare rapportera det i ett eget internt system. Även tillbud som skulle kunna resultera i sådana händelser är viktigt att anmäla så att vi kan förebygga skador.

Anmäl via intranätet

Mer information och möjlighet att anmäla ärende finns på intranätet under fliken ”Arbeta på MSB”.

Senast granskad: 17 juli 2022

Till toppen av sidan